Du har hørt det før – bonden som klager på økte kostnader og en inntjening som ikke står i forhold til dette. Tollsatser som har stått stille i snart 18 år og så å si ikke har verdi lenger. Rekordsterk kronekurs, lave priser i utlandet, sammen med lave tollsatser, som gjør det mer lønnsom for grossistene å kjøpe epler fra utlandet. Hvorfor skal vi «på død og liv» produsere epler her oppe i nord, på grensen av hvor det er klimatisk mulig å produsere epler?

NRK Ytring

Les mer på NRK